Sök
Stäng denna sökruta.

Hög förekomst av karpaltunnelsyndrom bland kvinnor med fibromyalgi

Det finns en hög förekomst av karpaltunnelsyndrom (CTS) bland kvinnor med fibromyalgi. Karpaltunnelsyndrom är ett tillstånd där mediannerven (en stor nerv som löper från armbågen genom handleden till handen) kläms eller pressas samman, vilket leder till stickningar och domningar i fingrarna.

Karpaltunnelsyndrom är vanligt bland personer med överdriven datoranvändning, men även om repetitiva rörelser och datoranvändning är riskfaktorer för karpaltunnelsyndrom så är även fibromyalgi det. Forskning har visat att personer med fibromyalgi löper en 4-6 gånger högre risk att utveckla karpaltunnelsyndrom jämfört med den allmänna befolkningen. 


Tyvärr kan man inte peka på någon specifik orsak till varför det finns ett samband mellan fibromyalgi och en ökad risk för karpaltunnelsyndrom, men vissa experter tror att det beror på det faktum att FM-patienter redan är mycket känsligare för smärta och att det därför krävs mindre tryck på mediannerven för att en person med fibromyalgi ska känna av smärtan. 


Karpaltunnelsyndrom är mer frekvent förekommande hos fibromyalgipatienter 
En studie från 2013 undersökte förekomsten av karpaltunnelsyndrom hos FM-patienter och man fann en hög förekomst av oupptäckt karpaltunnelsyndrom hos dessa patienter. 

Studien utfördes på 100 kvinnor som delades in i två grupper – 40 kvinnor med fibromyalgi och 60 friska kvinnor som utgjorde kontrollgrupp. Alla deltagare undersöktes för karpaltunnelsyndrom genom fullständig medicinsk historik, fysisk undersökning, BMI-beräkningar samt elektrodiagnos. FM-patienterna fick även fylla i frågeformuläret FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire).  

Forskarna fann att FM-patienterna uppvisade en högre förekomst av karpaltunnelsyndrom jämfört med kontrollgruppen. Utöver detta fann man ett signifikant växelförhållande mellan värdena i frågeformuläret FIQ och karpaltunnelsyndromets svårighetsgrad. Den nära korrelationen mellan FIQ-värden och svårighetsgrader i CTS indikerar att karpaltunnelsyndrom är en av de främsta orsakerna till försvagning hos FM-patienter. 

Samband mellan fibromyalgi och karpaltunnelsyndrom hos den allmänna befolkningen 
Förekomsten av fibromyalgi bland kvinnor är runt 2 % och för karpaltunnelsyndrom är siffran 9,2 %. Mycket forskning har utförts som har visat på ett samband mellan de två sjukdomstillstånden. 

Det finns en trend att underdiagnostisera karpaltunnelsyndrom bland fibromyalgipatienter, detta på grund av att symptomen för de båda tillstånden är ganska likartade. Båda tillstånden orsakar smärta, domningar, stickningar, en brännande känsla samt svaghet. För att särskilja smärtan från fibromyalgi respektive karpaltunnelsyndrom är det viktigt att identifiera när smärtan uppstår. Om du till exempel lägger märke till att smärtan förvärras på natten så är det en faktor som särskiljer karpaltunnelsyndrom från fibromyalgi. 

Att behandla karpaltunnelsyndromet är inte bara viktigt för händerna, det kan även minska andra källor till smärta relaterad till fibromyalgi. 

Källa: Artikeln “Carpal tunnel syndrome has high prevalence in women with fibromyalgia” från”Belmarra Health 

Översättning: Johanna Spetz