Sök
Stäng denna sökruta.

Hyperaktiv bisköldkörtel kan vara problem för kvinnor med fibromyalgi

Kvinnor med fibromyalgi uppvisar en hög förekomst av hyperparatyreos, en sjukdom orsakad av en överaktiv bisköldkörtel, detta enligt studien “High frequency of asymptomatic hyperparathyroidism in patients with fibromyalgia: random association or misdiagnosis?” publicerad 2016 i tidskriften Revista Brasileira de Reumatologia.

Fibromyalgi och hyperparatyreos delar flera symptom, däribland trötthet/utmattning, smärta i lederna (artralgi), smärta i musklerna (myalgi), sömnstörningar, depression, ångest och minnesförsämring, och detta ökar risken för en felaktig diagnos. Primär hyperparatyreos är en sjukdom som orsakas av en överaktiv bisköldkörtel. Bisköldkörteln är små endokrina körtlar som finns i nacken, bredvid sköldkörteln, och de är ansvariga för utsöndringen av hormonet parathormon som reglerar kroppens kalciumnivåer. 


Genom att göra en tvärsnittsstudie fastställde forskarna frekvensen av asymptomatisk hyperparatyreos bland ett urval av patienter med fibromyalgi.  Studien omfattande 100 kvinnor med fibromyalgi och 57 friska kvinnor som kontrollpersoner. I studien mätte man även nivåerna av parathormon, kalcium och albumin* och korrelerade dessa med symptomen i fibromyalgigruppen. 


Studiens resultat visar att kvinnor med fibromyalgi uppvisar en hög förekomst av hyperparatyreos och normokalcemisk hyperparatyreos jämfört med den allmänna befolkningen. Forskarna påpekar emellertid att dessa resultat är preliminära och att det krävs ytterligare studier, som omfattar ett större antal patienter, för att fastställa och bekräfta sambandet mellan fibromyalgi och hyperparatyreos, samt om höga nivåer av parathormon är karakteristiskt för fibromyalgins patofysiologi. 


Att fastställa nivåerna av kalcium och parathormon i serumet vid fibromyalgi kan vara viktigt. Om man observerar förändringar i dessa parametrar föreslår forskarna att man bör undersöka om patienten har hyperparatyreos.  


Källa: Fibromyalgia News Today


Översättning: Johanna Spetz

Länk till studien

*Albumin – Vattenlösliga proteiner som finns i äggvita, blod, lymfa och andra vävnader och vätskor.