Sök
Stäng denna sökruta.

Jämlik vård för alla

Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på fem särskilt viktiga frågor utifrån rätten till jämlik hälsa. Den andra kampanjveckan handlar om rätten till en jämlik vård.

Funktionsrätt Sverige vill:

  • Att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård (inklusive tandvården). Planen ska omfatta både diagnostik och behandling så att överdödligheten i vissa sjukdomar hos personer med funktionsnedsättning elimineras. 
  • Att personcentrerad vård genomförs i hela landet och att funktionsrättsrörelsen involveras i arbetet. 
  • Att staten finansierar minst 1 250 nya specialistläkare i allmänmedicin för att stärka primärvården.