Kan fibromyalgi vara ärftligt?

Hittills har ingen forskning bevisat att fibromyalgi är ärftligt, men det verkar som att vissa familjer upplever kluster av den kroniska sjukdomen.

Chanserna att utveckla fibromyalgi är mycket högre om man har en närstående familjemedlem som har sjukdomen jämfört med att inte ha det. 

Några studier har undersökt gener som kan vara ansvariga för uppkomsten av fibromyalgi och som skulle kunna förklara förekomsten av sjukdomen i vissa familjer. Dessa gener spelar en aktiv roll i centrala nervsystemet och för hur våra kroppar upplever smärta. 

Samma gener är också kopplade till ångest och depression, vilket kan förklara varför vissa fibromyalgipatienter reagerar bra på antidepressiva läkemedel.

Källa: Utdrag ur artikeln “Could Fibromyalgia Be Hereditary?”, Fibromyalgia News Today