Sök
Stäng denna sökruta.

Lägre serotoninnivåer och högre grad av fibromyalgi med framskridande graviditet

Turkisk studie.

Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan förändringar I serotoninnivåerna under graviditet och fibromyalgi samt förhållandet mellan fibromyalgi och det fysiska/fysiologiska tillstånd, biokemiska och hormonella parametrar, som skulle kunna vara relaterat till det muskuloskeletala systemet.  

 
Studien omfattade 277 gravida kvinnor med fibromyalgi, fastställd enligt ACR 2010-kriterierna. Deltagarna fick även besvara frågeformulären Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Widespread Pain Index (WPI), Symptom Severity Scale (SS), Beck Depression Inventory and Visual Analog Scale (VAS). Man mätte även biokemiska och hormonella markörer (TSH, T4, kalcium, fosfat, bisköldkörtelhormon samt serotoninnivåer relaterade till muskel- och benmetabolism). 


Studien visade att serotoninnivåerna hos kvinnor med FM var lägre än i kontrollgruppen och att serotoninnivåerna sjönk i takt med att graviditeten fortskred. Nivån av ångest och depression var högre hos de gravida kvinnorna med fibromyalgi än i kontrollgruppen. 

Förekomsten av depression ökade sannolikheten för att utveckla fibromyalgi (statistiskt signifikant nivå). Försämring av serotoninet ökade också risken för att utveckla fibromyalgi, men denna korrelation visade sig inte vara statistiskt signifikant. 


Källa: PubMed

Översättning: Johanna Spetz