Sök
Stäng denna sökruta.

Långvarig utbredd smärta hos ungdomar uppvisar starkt samband med stress och oro

Svensk studie från 2015.

Långvarig utbredd smärta, ett av fibromyalgins kännetecken, är inte ovanligt bland ungdomar och det har tidigare visats att ungdomar med smärta ofta fortsätter att ha smärta som vuxna. Hos vuxna uppvisar långvarig utbredd smärta ofta samband med oro, depression och stressymptom, men kunskapen om hur detta ser ut när det gäller ungdomar och unga är liten. 

Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan långvarig utbredd smärta, oro, depression och stress bland ungdomar i första årskurs på gymnasiet. Metod: 296 gymnasieelever fick fylla I ett frågeformulär med avseende på förekomst och utbredning av smärta, stressymptom, oro och depression samt hälsorelaterad livskvalitet. 


RESULTAT

257 (87 %) av eleverna besvarade formuläret. Förekomsten av långvarig smärta var 20,8 %, där utbredd långvarig smärta utgjorde 4,7 % (det förelåg inga könsskillnader). Hög stressnivå var mindre vanligt bland pojkar, likaså var möjlig oro/ångest, dock inte depression. Elever med hög stressnivå var fem gånger mer benägna att rapportera om långvarig utbredd smärta jämfört med dem med lägre stressnivå. Studenter med möjlig oro/ångest var tio gånger mer benägna att rapportera om långvarig utbredd smärta jämfört med de elever som inte kände någon oro eller ångest. 


Forskarna bakom studien drar slutsatsen att den höga förekomsten av långvarig smärta och de starka sambanden mellan långvarig smärta och stress och oro/ångest hos ungdomar betonar att en bakgrund bestående av flera olika faktorer måste tas i beaktande tidigt i livet. 

 
Källa: Abstracts.org

Översättning: Johanna Spetz