Sök
Stäng denna sökruta.

Magnetisk resonanstomografi (MRI) kan underlätta diagnostisering av fibromyalgi

En dag kanske läkarna kan diagnostisera fibromyalgi med hjälp av en enkel MRI-skanning. En studie, publicerad i tidskriften Pain, har för första gången identifierat en annorlunda hjärnrespons på smärta och icke smärtsamt stimuli hos personer som lider av fibromyalgi.

Flertalet forskargrupper arbetar med att utveckla nya tester för att kunna diagnostisera fibromyalgi, bland annat genetiska tester, oftalmiska tester (som har med ögonen att göra) samt medicinsk röntgen/avbildning. Målet är att förbättra behandlingsmöjligheterna vid fibromyalgi genom att utveckla en mer individanpassad behandling utifrån sjukdomens många olika sätt att manifestera sig.


Tidigare studier har identifierat överkänslighet och en förändrad hjärnrespons hos personer med fibromyalgi. Forskare vid University of Colorado Boulder i USA undersökte dessa hjärnresponser som ett möjligt verktyg för diagnostisering. Med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) undersöktes hjärnaktiviteten hos 37 personer med fibromyalgi och 35 kontrollpersoner. Under sina tester identifierade forskarna en serie bestående av tre submarkörer, eller “neurologiska monster”, som korrelerade med den smärtöverkänslighet som karaktäriserar fibromyalgi.


Enligt undersökningen uppvisade testerna en korrekthet på 93 %.


Forskarna hoppas att denna nya hjärnröntgenteknik en dag ska kunna användas för att fastställa patientens individuella smärtsymptom. Den skulle även kunna hjälpa läkaren att upprätta en neurologisk ”vägkarta” över hjärnaktiviteten för att kunna upplysa om diagnos och behandlingar för fibromyalgi.  

Från artikeln “MRI Could Help Diagnose Fibromyalgia” , Newsmax

Översättning: Johanna Spetz 

Länk till studien.