Sök
Stäng denna sökruta.

Män med fibromyalgi 1

Om du är man och lider av fibromyalgi så har du kanske svårt att hantera din sjukdom. Detta på grund av att man vanligtvis tänker på syndromet fibromyalgi som en kvinnoåkomma och män som lider av den blir ofta förbisedda. Män får inte alltid samma fibromyalgibehandling eller känslomässiga stöd som kvinnor och många män har till och med problem att få en korrekt diagnos. Om du är man och kämpar mot fibromyalgins svårigheter så är det viktigt att du vet att du inte är ensam.

EN KVINNOSJUKDOM?
Både läkare och drabbade tänker ofta på fibromyalgi som en kvinnokrämpa. Detta på grund av att den stora majoriteten av fibromyalgipatienter har en benägenhet att vara kvinnor mellan 20 och 40 år. Det är faktiskt så att man tror att en så stor del som 80 % av alla fibromyalgipatienter är kvinnor. Även om man utifrån detta kan förstå att fibromyalgi anses vara en ”kvinnosjukdom” så påverkar den en stor andel män också. 


HUR MÅNGA MÄN LIDER AV FIBROMYALGI?

Ny forskning visar att 1 av 8 fibromyalgipatienter är av manligt kön. Det är emellertid svårt att veta om den siffran verkligen är en korrekt spegling av det verkliga antalet män som lider av sjukdomen. Eftersom den så ofta uppfattas som en kvinnosjukdom blir många män faktiskt inte ens diagnostiserade med syndromet i fråga. Resultatet blir att ett stort antal manliga drabbade kan förbli orapporterat. Man tror att antalet fibromyalgidrabbade män faktiskt kan vara närmare 30 %. 

SKILLNADER MELLAN MANLIGA FIBROMYALGIDRABBADE

Även om många män lider av fibromyalgi så är mäns upplevelse av sjukdomen väldigt olik den upplevelse som de kvinnliga drabbade har. Det finns faktiskt ett antal skillnader vad gäller manliga fibromyalgisymptom, behandling och testning.

FIBROMYALGISYMPTOM HOS MÄN

Fibromyalgisymptomen är allmänna och varierar från person till person. Vissa är mer påverkade av utbredd smärta, medan andra tycker att den ihållande tröttheten är det värsta symptomet. Symptomen hos män tenderar att uppvisa ganska stora skillnader när man jämför dem med symptomen som kvinnor lider av. Den mesta forskningen visar att män faktiskt upplever mildare symptom än kvinnor och även upplever mindre av:

 • ömma punkter (s k ”tender points”) 
 • trötthet
 • morgonstelhet
 • IBS

Manliga symptom tenderar också att hålla i sig i under kortare tidsperioder och uppstå mindre ofta än hos kvinnliga patienter. En färsk studie visar emellertid att manliga symptom faktiskt kan vara svårare än dem som kvinnor upplever. För få rapporterade symptom, och felrapporterade symptom, kan påverka den generella uppfattningen av fibromyalgisymptom hos män.  

DIAGNOSEN FIBROMYALGI HOS MÄN

Diagnosen fibromyalgisyndrom tenderar också att vara annorlunda hos manliga drabbade. De är ofta motvilliga att erkänna svår smärta eller obehag och som ett resultat av detta rapporterar de att deras symptom är mildare än vad de egentligen är. Detta kan göra det svårt för din läkare att ställa en korrekt fibromyalgidiagnos. Viss vårdpersonal är också övertygad om att fibromyalgi bara drabbar kvinnor och vägrar att diagnostisera män som uppvisar sjukdomens symptom med fibromyalgi.

FIBROMYALGIBEHANDLING FÖR MÄN

På grund av sociala förväntningar och könsroller får inte män en hjälpfull fibromyalgibehandling. Samhället tvingar ofta män att bita ihop och ta itu med sin smärta i tysthet och som ett resultat av detta frågar många män inte sin läkare om läkemedel mot fibromyalgi. Män som upplever smärta ses ofta som mindre ”manliga” och söker därför inte aktiva behandlingar för sin fibromyalgi.

FÖRBLI POSITIV

Om du är man och lider av fibromyalgi kan det vara svårt att förbli positiv och handskas med ditt syndrom. Här är några saker som du kan göra för att lättare klara av det och få den behandling som du förtjänar:

 • Håll koll på dina symptom
  Gör upp en lista över alla symptom som du har och hur de påverkar ditt dagliga liv. Ta med dig listan till din läkare och visa hur mycket fibromyalgin påverkar dig. Detta kan hjälpa dig att få en korrekt diagnos och mer effektiv behandling.
 • Gå med i en stödgrupp
  Att klara av fibromyalgin på egen hand är väldigt svårt. Alla behöver lite stöd då och då, speciellt om man lider av en kronisk sjukdom. Bara för att du är man betyder inte att du måste lida ensam. Du förtjänar ett bra stöd precis som alla andra. Du kan gå med i en stödgrupp för män och kvinnor med fibromyalgi. Ta kontakt med din läkare och lokala fibromyalgiförening för mer information. 
 • Sätt upp realistiska mål
  Samhället föreskriver ofta att män ska sätta upp extremt utmanande mål för sig själva. Män förväntas ofta på egen hand ta hand om både sin partner, sina barn, föräldrar och vänner. Det blir inte mycket tid över för honom att ta hand om sig själv. Försök att sätta upp små mål som går att uppnå och som kommer att få dig att känna dig nöjd efteråt men inte utbränd.

Källa: Fibromyalgia Symptoms