Sök
Stäng denna sökruta.

Män med fibromyalgi förblir ofta odiagnostiserade

Fibromyalgi är en komplex sjukdom att diagnostisera och behandla. Det finns ännu inget diagnostiskt test för att fastställa att man har fibromyalgi, det finns inget botemedel och det finns en mängd olika fibromyalgisymptom – smärta, trötthet, sömnproblem, minnes- och humörproblem - som kan överlappa, eller tas för symptom för, andra sjukdomar. En studie utförd av Mayo Clinic tyder på att många, speciellt män, förblir odiagnostiserade.

Rönen presenterades i nätutgåvan av tidskriften Arthritis Care & Research. Mer forskning behövs, speciellt angående varför det, jämfört med kvinnor, var mindre sannolikt att män som rapporterade om fibromyalgisymptom fick en fibromyalgidiagnos säger Ann Vincent, medicinsk chef vid Mayo-klinikens avdelning för fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom.


“Läkare kanske inte tänker på den här diagnosen när de sitter ansikte mot ansikte med en manlig patient med muskuloskeletal smärta och trötthet”, säger dr. Vincent. 

I studien använde man sig av multipla metoder. Först identifierade man drygt 3 000 patienter i storkommunen Minnesota (21 år och äldre) som alla verkade som att de kunde ha fibromyalgi. Ungefär en tredjedel av patienterna hade en dokumenterad fibromyalgidiagnos och det motsvarade 1,1 % av kommunens totala befolkning över 21 år. 
Den andra metoden innebär att forskarna slumpmässigt frågade ut vuxna i kommunen Olmsted utifrån ACR-kriterierna för fibromyalgi. Av de 830 som svarade på undersökningen uppfyllde 44 stycken (5,3 %) kriterierna, men endast tolv av dem hade fått en fibromyalgidiagnos.
Baserat på studiens resultat uppskattar forskarna att 6,4 % av befolkningen över 21 år i Olmsteds län har fibromyalgi, vilket är långt fler än dem som faktiskt har blivit diagnostiserade med fibromyalgi.

Fibromyalgi är vanligast bland kvinnor, men även män drabbas av sjukdomen. Studien fann att skillnaden mellan hur många som uppgav att de hade fibromyalgisymptom och hur många som faktiskt fick en fibromyalgidiagnos var störst bland männen. Baserat på den genomförda undersökningen var antalet män som hade fibromyalgisymptom tjugo gånger större än antalet män som hade fått en fibromyalgidiagnos.  
”Det är viktigt att diagnostisera fibromyalgi eftersom det finns effektiva behandlingsmetoder”, säger Daniel Clauw, M.D. och medförfattare till studien. 
Att korrekt diagnostisera patienter med fibromyalgi leder också till sänkta hälso- och sjukvårdskostnader eftersom patienterna då inte behöver genomgå fler tester, eller få fler remisser, för att ta reda på orsaken till smärtan, säger dr. Clauw.  

Källa: Science Daily

Översättning: Johanna Spetz