Föreläsningar

Föreläsningar för dig som är medlem i Fibromyalgiförbundet

Här presenterar vi föreläsningar och webinarium som kan vara intressanta för er medlemmar. 

Långtidssjuka i Covid-19

Patienter med komplexa symtom behöver multiprofessionella insatser!  Föreläsare:  Judith Bruchfeld infektionsläkare, tillsammans med Michael Runold lungläkare, Malin Nygren Bonnier fysioterapeut och Marcus Ståhlberg hjärtläkare.

Psykologiska aspekter på långvarig smärta

Föreläsning
EDS Riksförbund i samarbete med RME och Fibromyalgiförbundet.
Långvarig smärta: Psykologiska aspekter – Ont i kroppen, ont i själen. 

Föreläsare: Marcelo Rivano Fischer, Leg psykolog och Docent,

VO Neurokirurgi och Smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus

OBS. Videon innehåller pauser om 5 minuter.