Föreningsstyrelse

Styrelsesidor

Här samlar vi information till alla föreningsstyrelser. Det är allt ifrån texter om hur arbetet på förbundet fungerar, dokumentmallar för att förenkla ert arbete samt ett kalendarium med vissa ungefärliga datum som kan vara att ha koll på. Säg gärna till om ni saknar något.

Medlemsförsäkring

Medlem som skadar sig på väg till, under eller hem från en föreningsaktivitet omfattas av Fibromyalgiförbundets olycksfallsförsäkring.

För skadeanmälan kontakta Folksam via mejl foretagsskada@folksam.se eller ring 0771-96 09 60.

Uppge att det gäller företagsskada och försäkringsnummer K66182.

Medlemsförsäkring

Medlem som skadar sig på väg till, under eller hem från en föreningsaktivitet omfattas av Fibromyalgiförbundets olycksfallsförsäkring.

För skadeanmälan kontakta Folksam via mejl foretagsskada@folksam.se eller ring 0771-96 09 60.

Uppge att det gäller företagsskada och försäkringsnummer K66182.

Kalendarium

  Information från förbundet

  Informationsbrev

  Här hittar ni informationsbrev från förbundet.

  Allmänna frågor

  Vid föreningsrelaterade frågor kontaktar ni i första hand Jan Odin på kansliet. Vid behov förmedlas frågorna vidare till förbundsstyrelsen.

  Kontaktuppgifter

  0730-273378
  info@fibromyalgi.se

  Hemsidan

  Hemsidan bygger på vanliga textsidor samt de föreningskort vi har likt de kort som finns på en medlem i registret. Vad som står i föreningskortet hämtar vi från er föreningar. Det innebär att all information om en förening bara finns på ett ställe och hämtas därifrån, med andra ord behöver ändringar bara göras på ett ställe. För oss på kansliet innebär det att det blir möjligt för alla på kansliet att uppdatera föreningars sidor när ni önskar få ändringar gjorda. 

  I lathundarna ser ni mer hur sidorna är uppbyggda och vad vi/ni kan göra.

  Aktivitetsrapporten är ett förslag på hur man kan göra för de föreningar som vill kunna visa vad de har gjort på sina aktiviteter. Klicka på länken och lägg till de bilder ni önskar. Spara dokumentet och skicka in till hemsida@fibromyalgi.se tillsammans med text så lägger vi upp det i er anslagstavla.

  Marknadsför er förening!

  Utåt sett ser allmänheten en sida av er förening. Det gör det extra viktigt att den sidan som är riktigt säljande för att locka nya medlemmar. Se till att ni syns på bästa sätt!

  • Längst upp kan ni lägga in en panoramabild, skicka in i stort liggande format

  • Er föreningslogga kan ligga på den här sidan

  • En säljande text om vad ni är för förening och varför man ska vilja bli medlem hos er. Tänk efter

  • Vad skulle ni vilja veta när ni går med i en förening? Vad skulle locka dig? 

  • Antal medlemmar?

  • Vilket är ert upptagningsområde?

  • Varför finns ni? Vad har ni för aktiviteter? 

  DET HÄR ÄR ERT ANSIKTE UTÅT!

  Latuhundar

  Ny info kommer

  Medlemsregistret

  Informationen om våra medlemmar sparas i ett medlemsregister hos förbundets kansli. De valda firmatecknarna i varje föreningsstyrelse kan administrera sina medlemmar när de loggar in på sin styrelsesida. Medlemsregistret underhålls kontinuerligt av varje lokalförening. 

  En medlem måste alltid informeras om vilka uppgifter som sparas och vad den används till. Medlemmen har rätt att få se vilken information som finns registrerad om denne när som helst. Enklast så tar föreningens styrelse fram uppgifterna här på styrelsesidan. Medlemmen kan också vända dig till medlemsregister@fibromyalgi.se.

  Det samlas in minimalt med personuppgifter och nedan följer syftet med den insamlade informationen.

  • Namn, adress och telefonnummer används som kontaktuppgifter för respektive förening och för att kunna skicka ut medlemstidningen.
  • Personnummer används då en del kommuner kräver det för att ge föreningsbidrag.
  • E-post används för att skicka information till dig om ditt medlemsnummer och inloggningsuppgifter på hemsidan. Några föreningarna använder e-post för att skicka medlemsinformation.
  • Diagnos och kön registreras eftersom Socialstyrelsen kräver besked om hur många medlemmar som har diagnos för att kunna dela ut rätt statsbidrag. En viktig aspekt för att kunna driva vår verksamhet. De som inte har en diagnos registreras som familjemedlem eller stödmedlem.
  • FibromyalgiNytt noteras om medlemmen ska ha medlemstidningen eller ej.
  • Utöver detta finns medlemsnummer och inloggningsuppgifter registrerade så att vi lätt kan hjälpa er att komma åt den information ni har rätt till. 
  • Om du sitter med i styrelsen markeras för att kunna kopplas till hemsidans låsta sidor.

  Informationen i medlemsregistret kan exporteras till en Excel-fil. Kontakta kansliet och be om en fil, säg till vilken information du vill ska ingå i filen.

  OBS! För att lägga till en ny medlem ska du INTE vara inloggad. Du gör helt enkelt likadant som om du vore en ny medlem som lägger till sig själv.

  Medlemsregistret

  är tillgängligt för ordförande och kassör i respektive förening. Om någon annan i föreningen ska ha tillgång får ni höra av er till kansliet.

  Ni hittar medlemsregistret under Min sida när ni har loggat in.

  Att arbeta i en styrelse

  Tillsammans är vi starka!
  Man kastar sig ut i arbetslivet för att göra en insats, hjälpa människor, åstadkomma någonting bra, och får ofta ganska hårdhänt veta att det enda som räknas är förmågan att passa in i systemet.

  Att arbeta tillsammans i en grupp handlar om att lyssna på varandraoch acceptera andras åsikter, att delegera ansvar så att alla får känna sig behövda och att finnas där för varandra när arbetet kan bli lite mycket för någon. Att se varandra och stötta.

  I en styrelse full med fibromyalgiker är det extra viktigt att komma ihåg att man ska se och stötta varandra. Ord som omtanke och lyhördhet är viktiga. Vi måste respektera att ingen dag är den andra lik, att någon kan ha många dåliga dagar, ibland i långa perioder. Ställ upp för varandra. Stärk ert samarbete. Respektera varandraoch era olikheter. Tillsammans är vi starka! 

  Håll fokus på föreningen mål och inse att det finns flera vägar till målet.

  Behörigheter för styrelsemedlemmar
  Alla medlemmar ska kunna vara delaktiga i styrelsearbetet och komma åt den information som finns här på styrelsesidan för att kunna dela på uppgifter och ansvar lättare. 

  Varje förening har egna sidor som kräver en personlig inloggning för varje medlem. Beroende på behörighet (sköts avförbunds kansliet) kommer medlemmen åt olika sidor.

  1. Medlem – Kommer åt Min sida
  2. Medlem som sitter i en föreningsstyrelse – Kommer åt Min sida samt Styrelsesidan
  3. Medlem som är ordförande/kassör i föreningsstyrelse – Kommer åt Min sida, Styrelsesidan och Medlemsregistret för respektive förening. Ska någon mer komma åt dessa kontaktar ni kansliet.

  Latuhundar

  Ny info kommer

  Styrelsemedlemmarnas olika roller

  Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena.

  Alla är vi bra på något. Titta runt i styrelsen och se vilka era styrkor är och ta vara på dessa på bästa sätt. Fördela arbetsuppgifterna jämnt så att arbetsbördan bli lika stor och stötta varandra. Vår största styrka är att vi alla känner till hur tufft det kan vara ibland och vad en hjälpande hand kan betyda!

  Styrelsemöten

  Här hittar ni mallar på dokument som kan vara bra att ha vid ert styrelsearbete gällande möten. Lägg gärna till er egen föreningslogga genom att dubbelklicka längst upp i dokumentet och välj infoga bild. Längst ner finns utrymmer för att lägga till uppgifter om er förening.

  Bidrag

  Ansök om kommunala/regionala bidrag
  Att bedriva en idéell verksamhet är inte alltid lätt. Det finns ett fåtal människor idag som är villiga att ställa upp och arbeta gratis och de ska vi vara rädda om. Att dessutom bedriva aktiviteter med en väldigt lite budget gör inte det hela lättare. Trots detta hittar våra föreningar på en hel del aktiviteter som förgyller tillvaron för våra medlemmar.

  Som förening kan du även se vilka bidrag du kan ansöka om hos din kommun. Distrikt kan i många delar av landet söka pengar på regionalnivå vilket kan innebära lite störe aktiviteter för ännu flera medlemmar.

  Ansök om bidrag från förbundet
  Varje förening kan från förbundet ansöka om 8 000 kr/år för att kunna anordna verksamheter som föreläsningar och underhållning. Bidraget gäller endast för föreläsarens/underhållarens resa, kost, logi och arvode. 
  Bidraget betalas ut efter aktivitet hållits och kvitton på kostnader och inbetalningar inkommit till kansliet.

   

  Bidragsansökan

  skickas till förbundsstyrelsen i god tid före deras nästa styrelsemöte för att kunna behandlas.

  Årsmöte

  Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen. Varje medlem har en röst på årsmötet. Årsmötet är föreningens högst beslutande organ där man beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer.

  Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. Medlemmarna ska på årsmötet ta ställning till huruvida styrelsen från föregående verksamhetsår har gjort ett bra jobb och om de beviljas ansvarsfrihet eller inte.

  Årsmöteshandlingar

  Efter att ni haft ert årsmöte ska följande handlingar skickas in till kansliet.
  Handlingarna ska vara påskriva och vara en kopia, orginalet behåller ni själva.

  • Kallelse/dagordning
  • Verksamhetsberättelse
  • Balansrapport
  • Resultatrapport 
  • Revisionsberättelse
  • Förslag på medlemsavgifter
  • Budgetförslag
  • Verksamhetsplan
  • Motioner 
  • Valberedningens förslag
  • Årsmötesprotokoll 
  • Dagordning konstituerande möte
  • Protokoll konstituerande möte

  Tips!

  • Planera så ni slipper stressa och så många som möjligt kan vara med.
  • Boka lokal, ordförande och sekreterare i god tid.
  • Kallelse/dagordning skickas ut i god tid, senast fyra veckor innan mötet.
  • Lämna in era ekonomiska papper till revisorn så snart ni kan efter årsskiftet så att alla dokument är klara inför årsmötet.
  • Håll gärna årsmötet i februari/mars för att hinna med förberedelser.
  • Skriv gärna verksamhetsberättelsen löpande under året så att inget glöms bort arbetet fördelas under året.

  Föreningsinformation

  Efter årsmötet önskar kansliet få in information för att kunna göra eventuella ändringar på hemsidan.

  Klicka på länken i blå rutan ovan, fyll i dokumentet och skicka in.

  Konstituerande - möte

  Studiecirkel

  Starta en studiecirkel om fibromyalgi.
  Kontakta ett lokalt bildningsförbund för att få hjälp med att starta en egen cirkel.
  Här finner ni material ni kan använda för studiecirkel.

  Studiecirkelmaterialet finns i två delar.
  En version för cirkelledaren, som håller i studiecirkeln, samt en version för deltagarna.
  Materialet är indelat i olika kurser. Vissa är längre, andra kortare.

  Hur många delar ni arbetar med per gång och vilka delar ni väljer att använda kan ni själva bestämma i gruppen.

  Hittar ni konstigheter eller felaktigheter tar vi gärna emot kommentarer på detta.
  Kursen ska vara ett levande material som ska förändras vid behov.
  Lycka till.

  CIRKELLEDARMATERIAL

  Sömn
  Stress
  Smärta
  Fysisk aktivitet
  Kost
  Anhöriginformation
  Om Fibromyalgi
  Cirkelledarmaterial

  STUDIEMATERIAL

  STUDIEMATERIAL
  Sömn
  Stress
  Smärta
  Fysisk aktivitet
  Kost
  Anhöriginformation
  Om Fibromyalgi

  Motion

  En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild medlem eller en grupp av medlemmar till föreningens/distriktets/förbundets årsmöte. 

  Vem får skriva en motion

  Rätten att lämna en motion tillkommer:
   

  • Lokalförening (varje enskild medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år). Motionen skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fem veckor före mötet och ska jämte styrelsens yttrande och förslag finnas med i årsmöteshandlingarna.
  • Distrikt (förening eller varje enskild medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år). Motionen skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast fem veckor före mötet och ska jämte styrelsens yttrande och förslag finnas med i årsmöteshandlingarna.
  • Förbundet (lokal-/distriktstyrelse eller varje enskild medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år). Motionen skall vara förbundskansliet tillhanda senast tio veckor före stämman och ska jämte förbundsstyrelsens yttrande och förslag  finnas med i stämmohandlingarna.

  Distrikt

  Fördelar med att ingå i ett distrikt

  • Större gemensamma aktiviteter
  • Söka aktivitets bidrag hos region/landsting
  • Föreningarna får automatiskt bättre kontakt och kan stötta varandra

  Förbundsstämma

  Nästa stämma är 14 maj 2022 på Scandic Opalen i Göteborg

  Motioner

  Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 mars till e-post info@fibromyalgi.se 

  T-shirt

  120 kr/st finns i storlekar S-XL

  Profilkläder att använda på olika tillställningar.

  Beställ t-shirten genom att kontakta kansliet.

  Affisch

  10 kr/st

  Affisch i A4-storlek för er föreningar att använda om ni ska ha en föreläsning någonstans.

  Beställ affischen genom att kontakta kansliet.