Sök
Stäng denna sökruta.

Möjlig diagnostisering av fibromyalgi genom ögonundersökning

Att diagnostisera fibromyalgi kan vara svårt för läkare eftersom det inte finns något specifikt diagnostest och man får ofta förlita sig på en grupp av symptom beskrivna av patienten.

I en studie med titeln “Fibromyalgia Is Correlated with Retinal Nerve Fiber Layer Thinning”, publicerad i tidskriften PloS One, har nu forskare avslöjat att en icke-invasiv ögonundersökning skulle kunna vara till hjälp för att diagnostisera fibromyalgi. 


Genom röntgentekniker såsom MRI kan man hos fibromyalgipatienter upptäcka neurologiska förändringar i områden i hjärnan som är relaterade till smärta. Dessa typer av undersökningar är emellertid dyra och inte alltid tillgängliga. Detta ledde till att forskarna beslutade sig för att undersöka synförsämringar hos fibromyalgipatienter, eftersom sådana försämringar är ett kännetecken på neurologisk dysfunktion/störning och som lätt kan fastställas genom rutinmässiga tester. 


Forskningsteamet undersökte synfunktionen hos 116 fibromyalgipatienter och 144 åldersmatchade kontrollpersoner. Man använde sig av optisk koherenstomografi, OCT, för att mäta det s.k. RNFL-lagret, ett lager av nervfibrer som täcker ögat (näthinnan). 


“De oftalmologiska tester som beskrivs i den här studien gör det möjligt att använda ögat som ett “fönster” till centrala nervsystemet, särskilt för att direkt kunna observera axonerna* i synnerven”, skriver forskarna i sin rapport.   

Eftersom OCT-metoden är icke-invasiv, billig, snabb och inte obehaglig för patienten används den rutinmässigt av ögonläkare för att diagnostisera sjukdomar såsom grön starr och diabetesretinopati.  Genom att använda sig av samma teknik fann forskarna en signifikant minskning av RNFL-lagrets tjocklek hos FM-patienterna, även hos dem med mild/lätt fibromyalgi (fastställd med hjälp av frågeformuläret Fibromyalgia Impact Questionnaire, FIQ).  

Bland de undersökta fibromyalgipatienterna särskilde sig OCT-patienter med biologisk fibromyalgi (låg nivå av depression, hög smärtkänslighet) från de med depressiv eller atypisk fibromyalgi. 

Det kommer att krävas framtida studier med ett större urval av fibromyalgipatienter, följt av längre tidsperioder, för att bekräfta användningen av OCT som ett verktyg för diagnostisering. Dessa studier kommer även att bekräfta huruvida OCT kan användas för att följa sjukdomsförlopp, identifiera patienter med sämre prognoser eller med högre risk för förlorad livskvalitet samt för att mäta behandlingars effektivitet. 

“Naturligtvis bör fibromyalgipatienter diagnostiseras och få uppföljning av en reumatolog, men oftalmologiska tester är nya, icke-invasiva och kostnadseffektiva verktyg som kan användas för att underlätta diagnostiseringen av fibromyalgi och som skulle kunna minska kostnaderna förbundna med diagnostisering”, menar forskarna. 

 
Källa: Artikeln “Diagnosing Fibromyalgia May Be Possible Using Noninvasive Eye Examination”, Fibromyalgia News Today

Översättning: Johanna Spetz

*axon=nervutskott