Sök
Stäng denna sökruta.

NADH för fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom

NADH, eller reducerad nikotinamidadenindinukleotid, finns i alla levande celler och tillverkas naturligt i kroppen av B-vitaminet niacin.

NADH är ett relativt vanligt tillskott för personer med FM, fibromyalgi, och CFS, kroniskt trötthetssyndrom (detta gäller USA, övers.anm.). Användandet, speciellt vid FM, är baserat mer på anekdotiska bevis och hypotetiska kombinationer mellan tillskottens kända funktioner och sjukdomens brister och symptom.  

 • Som koenzym hjälper NAHD enzymerna i kroppen att bryta ner föda och omvandla den till energi i form av ATP (adenosintrifosfat). 
 • Forskning visar att NADH kan stimulera hjärnans funktion, vilket hjälper till att lindra de kognitiva problem som är associerade med FM och ME/CFS. 

 • Genom att återställa mitokondriefunktionen kan NADH minska utmattningen vid kronisk sjukdom. (Mitokondrier är små strukturer som ger dina celler energi). Utmattning är ett av huvudsymptomen både vid FM och vid ME/CFS och båda tillstånden antas involvera någon form av mitokondriestörning. 

 • NADH antas vara en antioxidant som skulle kunna motverka den oxidativa stress som är sammankopplad med FM och ME/CFS. 
  NADH kan hjälpa hjärnan att producera signalsubstanser som det kan föreligga brist på vid de här sjukdomstillstånden (serotonin, norepinefrin och dopamin). 

Det finns ingen forskning på NADH specifikt vid fibromyalgi. Begränsad forskning visar att NADH skulle kunna vara en effektiv behandlingsmetod vid ME/CFS, depression, Parkinsons och Alzheimers. 


Det krävs emellertid fler studier innan vi kan säga hur effektivt NADH är för behandling av sjukdomar. 


Dosering av NADH 
Det finns ingen rekommenderad dos framtagen specifikt för FM eller ME/CFS, men den vanliga rekommendationen ligger på 5-10 mg per dag. Tillskottet bör tas 30 minuter före måltid, på tom mage. 


NADH genom kosten

Det är lätt att få is sig mer NAHD via kosten. Man vet emellertid ännu inte om NADH genom födan används lika effektivt av kroppen som när man tar det i form av tillskott, eller hur mycket av ämnet som kroppen producerar själv. 


Källor till NAHD är bland annat:

 • fisk
 • fågel
 • kött
 • produkter som innehåller jäst

Biverkningar av NADH
Det är ovanligt med biverkningar av NADH, speciellt vid låga doser. Högre doser kan ge följande biverkningar: 

 • känsla av överstimulering
 • sömnlöshet
 • ångest

 Även om tillskott med NADH verkar vara relativt säkert och utan risker bör du ändå vara uppmärksam på eventuella biverkningar. Tala med din läkare innan du provar NADH så att inte det finns risk att det interagerar med eventuella mediciner som du tar. 

Källa: Artikeln “NADH for Fibromyalgia & Chronic Fatigue Syndrome” av Adrienne Dellwo

Översättning: Johanna Spetz