Oförsäkrade läkemedel utgör risk för patienter

Pressmeddelande från Handikappförbunden.