Örebroforskare undersöker samband mellan störd sömn och fibromyalgi

Problem med sömnen och sjukdomen fibromyalgi har ett samband. Nu ska studier på friska personer fokusera på störd sömn, för att om möjligt hitta en lösning