Rabatt på Gutmagnific

GutMagnific är ett patentsökt kosttillskott som innehåller en unik vetenskapligt framtagen kombination av 5 utvalda sorters levande mjölksyrabakterier som samarbetar för din hälsa genom att balansera magens ekosystem. Du får mellan 17 och 30 % rabatt med den kod som hittar på medlemssidan under förmåner.

Läs mer

Paindrainer lanserar patient-centrisk smärtapp

Paindrainer appen har visat på vetenskapligt dokumenterad effekt i flertalet kliniska studier och är en CE-märkt medicinteknisk produkt. Kliniska studier visar på god klinisk effekt att öka livskvaliteten och minska upplevelsen av smärta vid regelbunden användning av Paindrainer under 12 veckor. Med hjälp av artificiell intelligens hjälper Paindrainer användaren att

Läs mer

Webbinar: Fatigue – mer än bara vanlig trötthet

Föreläsare: Susanna Jäghult, Leg sjuksköterska, Med. Dr., Södersjukhuset Stockholm. När: torsdagen den 19 januari, kl 18.00- ca 19.00 Fatigue är vanligt bland kroniska sjukdomar. Det kan också vara ett av de svåraste symtomen att hantera och ibland är det svårt att få förståelse från vården och omgivningen. Vem kan delta?

Läs mer

Stockholm Spine Center behandlar fibromyalgi

Spine Center bedriver multimodalt rehabiliterings program inriktad för fibromyalgi patienter. Patienter får bedömning av rehabteam (smärtsjuksköterska, smärtläkare, psykolog och fysioterapeut) avseende rehabiliterings potential varpå en plan läggs upp. Programmet pågår på ca halvtid ungefär tre månader med ACT inriktning. Patienterna arbetar med förbättring av  funktion och livskvalitet. En kort remiss

Läs mer

Platser kvar i studie om KBT vid fibromyalgi.

Det finns fortfarande platser kvar i studien från Karolinska Institutet som jämför två varianter av internetförmedlad KBT vid fibromyalgi. Båda behandlingarna är 10 v långa och förmedlas helt via internet med behandlarstöd.

Läs mer

Deltagare sökes till studie om KBT vid fibromyalgi

I Sverige lever idag cirka 200 000 personer med fibromyalgi, ett långvarigt smärtsyndrom som ofta orsakar stort lidande för patienter med spridd värk, trötthet och stelhet i kroppen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har tidigare visat sig effektiv mot fibromyalgi. Du som har fibromyalgi är välkommen att delta i en studie där två sorts KBT-behandlingar ska jämföras.

Läs mer

Kalendarium

  • Förbundsstyrelsen sammanträder

    Styrelsemöte för förbundsstyrelsen via Zoom

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom. Diagnosen fibromyalgi är numera allmänt accepterad i hela världen, men sjukdomens orsak är ännu okänd och i dagsläget finns inget botemedel.

Detta gör forskning till en nyckelfaktor för att lösa sjukdomens gåta. Stiftelsens syfte är att ge bidrag till vetenskaplig forskning om fibromyalgi.

Butiken

I vår butik hittar ni det som Fibromyalgiförbundet och Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse har att erbjuda.

I stiftelsens butik är det företag som tillverkar varor och skänker en summa av försäljningen till förmån för fibromyalgiforskning. Av de produkter som förbundet själva säljer under stiftelsen går hela behållningen till forskningen.

Tack så mycket för ert stöd!

Föreningar

Idag består Fibromyalgiförbundet av ett distrikt och 31 medlemsföreningar med några undergrupper runt om i landet. Föreningarna är ideella, samt religiöst och partipolitiskt obundna.

Ett medlemskap i en förening innebär att du kommer i kontakt med andra med fibromyalgi och kan utbyta erfarenheter, få stöttning och träffas på anpassade föreningsaktiviteter. Som medlem i en förening blir du automatiskt medlem i förbundet.