Sök
Stäng denna sökruta.

Patienter med FM kan passa in i en av två tydliga undergrupper

Symptomen som fibromyalgidrabbade upplever kan delas upp i två tydliga undergrupper och ytterligare studier skulle kunna leda till individualiserade behandlingar. Detta enligt en ny granskning.

Forskarna rekryterade 120 patienter med fibromyalgi (varav 108 kvinnor). Två utmärkande undergrupper identifierades och inkluderade ett ungefär likartat antal män i varje grupp.  Båda grupperna var likvärdiga gällande ålder, BMI, trötthet under dagen och självupplevd kognitiv störning vad gällde uppmärksamhet/koncentration, verbalt minne och visuell uppfattningsförmåga.Patienterna i undergupp 1 rapporterade om mer intensiva symptom än patienterna i undergrupp 2. Detta inkluderade högre smärtintensitet gällande utbredd smärta, fler ömma punkter samt lägre smärttröskel för smärtintensitet eller smärtkänslighet. 

Analyser visade att patienter i undergrupp 1 var mer benägna att ha mer utbredd smärta, dålig sömn och fysiska symptom medan patienter i undergrupp 2 upplevde mer trötthet, kognitiva problem och smärta som var mindre utbredd och inte lika intensiv.  

“Dessa undergrupper ger oss ytterligare belägg för att fibromyalgi främst bör ses som ett polysymptomatiskt problem snarare än ett primärt smärttillstånd”, skriver forskarna. De fortsatte med att konstatera att 35 % av personerna i undergrupp 2 inte uppfyllde diagnoskriterierna från 2010 och att detta indikerar att dessa kriterier är mer känsliga när det gäller att fånga upp symptom på måttlig till svår utbredd smärta. Studiens resultat visar även att en minoritet av drabbade kan uppvisa den avsevärt utbredda ömhet som indikeras i diagnoskriterierna ACR 1990, utan att ha haft någon avsevärd utbredd smärta under den senaste veckan. Även om det finns ett nära förhållande mellan rapport om klinisk smärta och ömhet så är detta förhållande inte absolut.” 

Källa: Healio
 

Översättning: Johanna Spetz