Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Fibromyalgiförbundet värnar om din personliga integritet och vi är måna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen, GDPR (General Data Protection Regulation). För ytterligare information om hur Fibromyalgiförbundet hanterar din personuppgifter, klicka på länken ovan.                                                                                                          

Denna informationstext förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

 • är medlem hos oss
 • är förtroendevald i någon av våra anslutna föreningar
 • deltar i någon utav oss arrangerade utbildningar eller aktiviteter
 • handlar i vår webbshop
 • på annat sätt kommunicerar med oss

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, e-postadress, medlemshistorik, köphistorik, foton, ljud- och filmupptagningar, inloggningsuppgifter. 

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi behandlar?

Fibromyalgiförbundet organisationsnummer 820001–9503 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Så får vi tillgång till dina uppgifter

 • När du anmäler dem själv i samband med att du tecknar ett medlemskap hos oss.
 • Från offentliga register, exempelvis SPAR (Statens person- och adressregister) när vi uppdaterar våra kontaktuppgifter i medlemsregistret.

Varför behandlar vi in dina uppgifter? 

 • Kunna fullfölja det avtal ett medlemskap innebär och som regleras av förbundsstadgarna för att kunna skicka ut, tidning, information som gäller ditt medlemskap.
 • Förbundsadministration, förtroendevalda
 • Tilldela inloggningsbehörighet
 • Hantera betalningar.
 • Adresskontroller via SPAR för att hålla personuppgifter korrekta och aktuella. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter som vi behandlar är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Kön
 • Diagnos
 • Familjemedlem
 • Stödmedlem
 • Medlemshistorik
 • Förtroendeuppdrag
 • Inloggningsuppgifter till hemsidan
 • Din korrespondens exempelvis e-post du skickar till oss i ett specifikt ärende

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. I första hand är det anställda vid förbundskansliet som har tillgång till dina personuppgifter och behörighetsåtkomst styrs i relation till arbetsuppgifter, exempelvis administration av medlemssystemet, kommunikation och ekonomiska transaktioner. Vi delar även uppgifter med partners som tillhandahåller vissa av våra tjänster, exempelvis IT-tjänster, tryckeri, När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med alla leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning så att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Avtalen reglerar bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varför behandling görs, hur personuppgifterna ska skyddas och hur länge de får behandlas. 

Lagringstid – Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med medlemskapet. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt så att de inte längre kan kopplas till dig. 

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång 
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter genom ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Information som vi lagrar om dig kan du se genom att logga in på ”mina sidor”.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Du har själv möjlighet att logga in på ”mina sidor” och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta förbundskansliet.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna. I sådant fall upphör ditt medlemskap hos oss.

Återkalla samtycke
I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Klagomål
Du har också rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

Barn

Medlemskap för personer under 16 år ska registreras av vårdnadshavare och ingås genom att vårdnadshavaren erlägger barnets medlemsavgift och därigenom accepterar villkoren för medlemskap som utgörs av förbundsstadgarna.

Skydd och säkerhet

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Kontakta oss

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill framföra ett klagomål går det bra att kontakta förbundet info@fibromyalgi.se