Sök
Stäng denna sökruta.

Samband mellan Fibromyalgi och GERD

Fibromyalgi tenderar att samexistera tillsammans med gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Detta enligt en ny studie.

En studie från Taiwan kallad Bidirectional association between fibromyalgia and gastroesophageal reflux disease: two population-based retrospective cohort analysis, visar att det finns ett samband mellan fibromyalgi och gastroesofageal refluxsjukdom(GERD). 

Patienter med fibromyalgi har gastrointestinala störningar, inklusive irritabelt tarmsyndrom och GERD, vilket kännetecknas av magsyra som går in i matstrupen, munhålan eller lungorna, vilket orsakar uppstötning och halsbränna. Mekanismerna bakom detta förhållande är dock oklara, även om djurstudier har föreslagit att surhet i matstrupen kan vara en kritisk faktor.


Patienter med GERD använder ofta protonpumpshämmare (PPI) för att minska magsyraproduktionen. Men den långsiktiga användningen av detta kan förändra mottagligheten för bakteriella patogener i tarmen och orsaka vitamin B12- och magnesiumbrister, vilka anses vara möjliga orsaker till utveckling av fibromyalgi.


Fibromyalgipatienter som använder PPI för andra gastrointestinala problem kan också vara i riskzonen för att utveckla GERD.


Forskare genomförde en stor befolkningsbaserad studie för att bedöma denna dubbelriktad association mellan fibromyalgi och GERD och för att avgöra om patienter med någon av dessa sjukdomar har större risk att utveckla den andra. För att göra detta jämfördes patienter med friska individer. Forskarna använde en rikstäckande databas från Taiwans nationella sjukförsäkring.


Testpersonerna delades in i två grupper: Den första bestod av 35 117 fibromyalgipatienter, och den andra av 34 630 GERDpatienter. Patienterna diagnostiserades mellan åren 2000 och 2010. Förekomsten av GERD i den första gruppen och fibromyalgi under den andra bestämdes i slutet av 2011. 


Resultaten visade ett dubbelriktat förhållande mellan de två sjukdomarna. Dessutom visade det sig att fibromyalgipatienter tar längre tid att utveckla GERD än GERDpatienter för att utveckla fibromyalgi, vilket kan vara förenat med den högre förekomsten av komorbiditet i GERD-gruppen, enligt forskarna.


Forskarna tror att bland de möjliga mekanismerna hos fibromyalgipatienter som kan förklara uppkomsten av GERD är psykiatriska komorbiditeter, såsom depression och ångest, utmattning och stress och bristen på fysisk träning, vilket kan leda till humörstörningar. Dessutom kan sömnstörning hos GERD, som kan förvärra smärta, vara en annan viktig faktor.


Forskarna drar slutsatsen att det finns en större risk att utveckla GERD hos patienter med fibromyalgi än för GERDpatienter att utveckla fibromyalgi.


Källa: Utdrag ur artikeln Fibromyalgia and Gastroesophageal Reflux Disease Are Linked, Fibromyalgia News Today