Sök
Stäng denna sökruta.

Smärtkänsligheten hos musmodell med fibromyalgi minskade efter behandling med resveratrol och riskliolja

Forskare i Brasilien har funnit att en kombination av resveratrol och riskliolja hade välgörande effekter på smärtkänslighet och nedstämdhet på en modell av möss med fibromyalgi. Studien ger ytterligare belägg för att reaktiva syreföreningar skulle kunna bidra till fibromyalgisymptom och även skulle kunna visa vägen till nya behandlingsformer.

Att utforma ett sjukdomstillstånd som fibromyalgi hos djur är inte någon enkel uppgift, sett till alla de olika sätt som fibromyalgi kan manifestera sig på. Nyligen har man emellertid utvecklat fibromyalgimodeller för råttor och möss, utformade utifrån aspekterna av utbredd smärta och nedstämdhet. 


I studien “Coadministration of Resveratrol and Rice Oil Mitigates Nociception and Oxidative State in a Mouse Fibromyalgia-Like Model”, undersökte man två relativt ovanliga ämnen – resveratrol och riskliolja – och vilken effekt dessa hade på en musmodell av fibromyalgi. Resveratrol är ett växtbaserat ämne som återfinns i vindruvor och som har visat sig ha flera farmakologiska egenskaper, bland annat antioxiderande, antiinflammatoriska, nervskyddande och smärtkontrollerande egenskaper. Forskare tror att dessa är resultatet av antioxidanta effekter som minskar skadan som kan orsakas av en överproduktion av reaktiva syreföreningar.  

Riskliolja har liknande egenskaper. En handfull studier har undersökt dess effekt och den antas ha bland annat antioxidanta, antiinflammatoriska och immunreglerande egenskaper. 


Forskarteamet på Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul i Brasilien utsatte möss för läkemedlet Reserpine för att utlösa ett tillstånd av utbredd känslighet som innebar smärta vid icke smärtsamma stimuli såväl som mer smärta vid smärtsamma stimuli. Mössen utvecklade även symptom liknande dem som återfinns vid nedstämdhet/depression. 


Studien visar att smärtkänsligheten nästan återvände till normala nivåer när forskarna behandlade mössen med en kombination av resveratrol och riskliolja.  


Enbart resveratrol skulle kunna minska smärtsymptomen, men antagligen till en lägre grad än vid en kombination med riskliolja.  Å andra sidan hade enbart riskliolja inte någon effekt alls på smärtkänsligheten. Möss som behandlades med kombinationen av ämnen uppvisade även färre symptom på nedstämdhet. 


För att undersöka om dessa effekter skulle kunna förklaras av förändringar i den oxidativa stressen mätte forskarna förekomsten av reaktiva syreföreningar i ryggmärgsvätskan. Man fann att behandlingen (även behandling med enbart riskliolja) var förknippad med en avsevärd minskning av oxidativa ämnen.


Källa:
 Fibromyalgia News Today

Översättning: Johanna Spetz 

Läs studien här.