Sök
Stäng denna sökruta.

Spine Center

Vår expert i medicinska frågor, Diana Kadetoff leder ett fibromyalgi-team på Spine Center i Stockholm där de erbjuder aktiv multimodal rehabilitering av fibromyalgi.

Spine Center i Stockholm erbjuder aktiv multimodal rehabilitering av fibromyalgi.

Vår expert i medicinska frågor, Diana Kadetoff leder ett fibromyalgiteam som består av smärtsjuksköterska, sjukgymnast, psykolog, kurator, arbetsterapeut.

På grund av rådande pandemi inkommer färre remitterade fibromyalgipatienter till mottagningen på Garnisonen i Stockholm. En kort remiss från läkare behövs.

Resultat från Nationella registret över smärtrehabilitering (NRS) visar att kliniken är en av de bästa smärtrehabiliteringsklinikerna i Sverige.

Du kan läsa mer på Spine Centers egen hemsida:

www.spinecenter.se

Spine Centers resultat sticker framförallt ut i mätningen av livskvalitet (EQ-5D), självskattning av upplevd hälsa (SF36) och multidimensionell mätning av smärta (MPI) där man jämför patientens egna skattningar vid start, avslut och uppföljning efter ett år.

Du kan läsa mer om resultaten på www.ucr.uu.se/nrs

Spine Center är en av de rehabkliniker som Fibromyalgiförbundet varmt rekommenderar.