Stockholm Spine Center behandlar fibromyalgi

Spine Center bedriver multimodalt rehabiliterings program inriktad för fibromyalgi patienter.

Patienter får bedömning av rehabteam (smärtsjuksköterska, smärtläkare, psykolog och fysioterapeut) avseende rehabiliterings potential varpå en plan läggs upp.

Programmet pågår på ca halvtid ungefär tre månader med ACT inriktning. Patienterna arbetar med förbättring av  funktion och livskvalitet.

En kort remiss behövs för att komma på bedömning. Våra lokaler finns på Garnisonen, Karlavägen 108, Östermalm.

Vänligen se mer info i broschyren!