Sök
Stäng denna sökruta.

Studie visar att medicinsk marijuana är effektivt vid migrän, fibromyalgi och IBS

Hundra procent av personer med migrän, fibromyalgi eller IBS och som använde medicinsk marijuana under minst 30 dagar rapporterade om minskad smärta och obehag, detta enligt en undersökning av 621 patienter med olika sjukdomar.

Personerna som ingick i undersökningen led av flera olika tillstånd och vissa hade flera sjukdomar:

 • Psykiska tillstånd (24 %)
  Ångest, PTSD, depression, autism, beroende
 • Inflammatoriska tillstånd (19 %) 
  Artrit, reumatism, Crohns sjukdom,  irriterad tarm (IBS)
 • Smärta (14 %) 
  Neuropatisk smärta, huvudvärk, migrän, fibromyalgi
 • Sjukdomar i centrala nervsystemet (12 %) 
  Multipel skleros (MS), epilepsi, ryggmärgsskada, Parkinsons, traumatisk hjärnskada (TBI)
 • Cancerrelaterade symptom (12 %)

Cannabis och välmående 
”En majoritet av patienterna (88,2 %) uppgav att cannabis förbättrade deras allmänna känsla av välmående. Patienter med fibromyalgi, huvudvärk/migrän, PTSD och ångest rapporterade om de största förbättringarna (jämfört med övriga patientgrupper)”. 


Cannabis och smärta

“En majoritet av alla patienter (72,6 %) rapporterade om minskad smärta och obehag. Alla patienter (100 %) med migrän/huvudvärk, fibromyalgi, IBS och ryggmärgsskada upplevde minskad smärta eller obehag. Mindre än 1 % av patienterna rapporterade om ökad smärta eller obehag efter cannabisbehandlingen. (Alla patienter med ALS rapporterade om ökad smärta efter behandlingen med cannabis.)”


Cannabis och humör
“En majoritet av alla patienter (64,2 %) uppgav att deras humör hade förbättrats. Vissa personer med sömnproblem (8 %) och cancer (3 %) uppgav att deras humör hade försämrats. 


Cannabis och energinivåer
Hälften av patienterna (50,4 %) upplevde inga förändringar energinivåerna. De som var mest benägna att uppleva ökad energinivå var patienter med inflammation (64 %), fibromyalgi (57,1 %) och PTSD (55,6 %). De som var mest benägna att uppleva minskade energinivåer var patienter med huvudvärk eller migrän (37,5 %). 


Undersökningen genomfördes av det amerikanska företaget Care by Design, som säljer cannabisspray/-olja/-patroner så undersökningen har vissa svagheter. 


“Denna rapport ger preliminära data baserade på färre än 1 000 patienter. Den är inte ämnad att ge patienter någon form av vägledning gällande medicinsk behandling och dosering, den ska snarare ses som en uppmuntran till vidare forskning inom området”. 

Källa: National Pain Report

Översättning: Johanna Spetz