Sök
Stäng denna sökruta.

Träning förbättrar smärtmoduleringen i centrala nervsystemet

Amerikansk studie från 2016.

För att börja kartlägga mekanismerna som ligger bakom de positiva effekterna av träning vid långvarig smärta fastställde forskarna träningens effekt på hjärnans respons vid fibromyalgismärta. Data samlades in från 9 kvinnliga FM-patienter och 9 friska kontrollpersoner, som fick genomgå funktionell magnetresonanstomografi (fMRI), följt av träning och lugn vila. 


Resultaten pekar på att träning verkar stimulera hjärnregioner som är involverade i minskad smärthämning hos fibromyalgipatienter och därmed minskar patienternas smärtkänslighet. Träning kan med andra ord vara välgörande för FM-patienter genom att den förbättrar den funktionella kapaciteten hos systemet för smärtmodulering. 


Källa: PubMed

Översättning: Johanna Spetz