Sök
Stäng denna sökruta.

Träning minskar oro hos fibromyalgipatienter, enligt ny studie.

Träning kan minska ångest hos patienter med fibromyalgi. Det visar en analys av 10 studier.

Den irländska, amerikanska studien The Effects of Exercise Training on Anxiety in Fibromyalgia Patients: A Meta-analysis visar att ångesten hos patienter med fibromyalgi kan bli mindre när de tränar. Träningsprogram som varade under längre tid ledde till minskad ångest hos patienterna än kortare träningsprogram. 

De 10 studierna omfattade 595 patienter med fibromyalgi med en medelålder på 47,6 år. Andelen kvinnor utgjordes av 97,5 procent. Alla studierna lät patienterna slumpmässigt vara med i de grupper som följde träningsprogrammen (antal 297) och de som inte gjorde det (antal 298). 

Ångestresultaten mättes före, under eller efter träning. Träningen genomfördes i genomsnitt tre gånger per vecka under 46 minuter i upp till 30 veckor. Den genomsnittliga närvaron var 72 procent. 
Medan patienter som tränade märkte hur deras ångestsymtom minskade, var detta ännu tydligare hos de patienter som deltog i ett längre träningsprogram. Ångestminskningen var inte associerad med graden av smärta som patienterna upplevde. 

Andra studier har visat att träning har positiva effekter på smärta, trötthet och fysisk funktion hos patienter med fibromyalgi. 
Det påpekas att träning är säkert och tolereras väl av de flesta patienter med fibromyalgi. Det rekommenderas av de internationella riktlinjerna för smärtlindring. 


Källa: Utdrag ur artikeln The Effects of Exercise Training on Anxiety in Fibromyalgia Patients: A Meta-analysis “, Fibromyalgia News Today