Sök
Stäng denna sökruta.

Ungdomar med fibromyalgi fortsatt drabbade som vuxna

Forskning visar att ungdomar fortfarande uppvisar symptom när de är äldre .

En studie publicerad i tidskriften Pediatrics den 24 februari 2014 pekar på att majoriteten av unga med fibromyalgi fortsätter att ha symptom även som vuxna. Över 80 % hade fortfarande symptom när de hade kommit ur tonåren och 51,1 % uppfyllde inom 6 år ACR:s diagnoskriterier för fibromyalgi. 


Mer smärta, ångest och depression 
Studien, som utfördes vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center i Ohio, visade att tonåringar upplevde mer smärta än kontrollgruppen i studien. De kunde heller inte utföra lika många fysiska aktiviteter och hade även mer ångest och depression.
Forskarna var förvånade över att hälften av dem som ingick i studien uppfyllde diagnoskriterierna för FM när de ansågs vuxna. Enligt dr. Kashikar-Zuck vid sjukhuset i Ohio var de också överraskade över att finna att endast 15 % av tonåringarna var smärtfria vid uppföljningstillfället. 


94 patienter från en barnreumatologklinik undersöktes 

Studien omfattade 94 patienter vid den barnreumatologiska kliniken samt trettiotre friska kontrollpersoner. Alla deltagare fick genomgå en fysisk undersökning, undersökning av “tender points” (ömma punkter) samt besvara ett frågeformulär om sin smärta, sin förmåga att utföra saker som de ville göra, sitt humör och hur ofta de besökte sin läkare med anledning av sina FM-symptom.


Uppföljningsstudie visade på obetydliga förbättringar av symptomen 
En uppföljningsstudie genomfördes 6 år senare och den visade på obetydliga förbättringar vad gällde smärta och övriga symptom som tonåringarna hade. Bara 14 stycken av de ursprungliga 94 testdeltagarna var smärtfria och tog inga medicine. Av de 94 patienterna hade 48 stycken fortfarande aktiv fibromyalgi medan 46 stycken hade symptom, men som inte uppfyllde diagnoskriterierna för vuxenfibromyalgi. Den senare gruppen klassificerades som patienter med “subklinisk fibromyalgi”. 


Källa: Medscape Medical News 

Översättning: Johanna Spetz