Sök
Stäng denna sökruta.

Vad är fibromyalgi? Kan kognitiv beteendeterapi hjälpa? Finns biologiska markörer? Föredrag via zoom.

Det kommer att ges ett öppet föredrag den 7 december kl. 14:00 på Universitetshuset i Uppsala i Sal IV och digitalt via Zoom

Det är Bo Karlsson specialist i allmänmedicin och doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet som håller föredraget

Det är gratis att delta antingen på plats på universitetshuset eller digitalt via Zoom. På plats på universitetshuset bjuder vi på fika på pausen, det kan vara bra att vid anmälan tala om eventuella allergier.

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se

 

 

En länk till de som vill följa föredraget digitalt kommer att skickas ut dagen innan via e-post.

 

Här under finns det lite mer om det som Bo kommer att prata om

 

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom karaktäriserat av utbredd smärta och minst 11 av 18 ömmande punkter vid tryck, ”tender points”, på definierade ställen på kroppen.

American Collage of Rheumatology etablerade dessa diagnostiska kriterier för fibromyalgi år 1990 (ACR 1990 kriterier) som möjliggjorde forskning kring detta specifika smärtsyndrom. Patienter med fibromyalgi har också en mängd andra symtom och sjukdomar. Samsjuklighet med sömnstörningar, kronisk trötthet/ utmattning, depression, kognitiva problem, magtarmproblem, huvudvärk med flera symtom gör att livskvaliteten blir låg.

 

Detta frustrerade mig som ung distriktsläkare och gör det fortfarande.  Patienter med kronisk värk och/ eller fibromyalgi är vanliga i primärvården och det är ofta svårt att hitta behandlingsstrategier som hjälper. Vanliga värktabletter hjälper inte och ofta får patienterna biverkningar utan få lindring, ofta återkommer de efter rehabilitering med en kort period av lindring innan de försämras på nytt.

 

Inflammation, stress, symtom efter genomgången infektion, upprepade ensidiga belastningar, störningar i olika hormonsystem är några förklaringar som lyfts fram till detta mångfacetterade syndrom

Hur kan vi i vården hjälpa dessa patienter?

Jag var med och startade en studie för drygt 20 år sedan där 48 kvinnor med fibromyalgisyndrom behandlades med kognitiv beteendeterapi enligt ett protokoll riktat mot smärta och stress.

Vilka effekter gav denna psykologiska behandling?

  • Stress, trötthet och depression minskade påtagligt.
  • Smärtan minskade inte men förmågan att hantera smärtan förbättrade med nya sätt att förhålla sig till smärtan, nya copingstrategier.
  • två neuropeptider som vi visste var associerade med smärta och stress, substans P och neuropeptid Y minskade i blodprover.

Traumatiska barndomsupplevelser är vanliga hos patienter med fibromyalgisyndrom och. deltagarna fick svara på en enkät om sina egna upplevelser. Vi kunde se att associationen mellan utmattning och traumatiska barndomsupplevelser reducerades efter genomgången behandling.