Valberedning

Vårt arbete

Valberedningen består av minst tre ledamöter och dess syfte är att se till att det finns valbara kandidater till förbundsstyrelsen på förbundsstämman.

De kontaktar regelbundet föreningsstyrelserna för att se om det finns intresserade kandidater som de kan intervjua, men enskild medlem kan också kontakta dom direkt för att meddela sitt intresse.

Kontakta valberedningen

Marta Andertun Thomasson
Telefon: 0763-44 32 44
marta.andertun@gmail.com
Sigyn Björk
Telefon: 0767-75 02 49
sigyn.bjork@fibromyalgi.se
Ingela Karlbom
Telefon: 0764-07 01 88
ingelakarlbomfin@gmail.com
Gunilla Lecoq
Telefon: 0705-28 34 44
gunilla.lecoq@fibromyalgi.se