Arkiv

Så ger fibromyalgi smärta – Utbildningsradion

Fibromyalgi har länge varit något av ett vetenskapligt mysterium. Men nu har man inom svensk forskning hittat nya ledtrådar som kan visa vad som orsakar denna kroniska smärtsjukdom. Se inslaget här: https://urplay.se/program/233570-sverige-forskar-sa-ger-fibromyalgi-smarta

Läs mer

En trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum

En sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet och ett gott stöd, så att du snabbt kan bli frisk och komma tillbaka till jobbet. Där individen kan förstå och ta till sig beslutet en får. Det är mitt mål som socialminister och jag presenterar nu huvudpunkterna i regeringens program för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum, skriver socialminister Annika Strandhäll i en debatt artikel i Dagens Nyheter som även publiceras på Regeringskansliets hemsida.

Läs mer »

Fler läkarbesök borde utgöra smärtfall

Allmänläkarna har bra koll på vad som karakteriserar långvarig smärta men med tanke på hur många som är drabbade är frågan varför inte dessa patienter utgör en större del av läkarnas arbetstid.
“Som läkare kan det vara skrämmande att ställa frågan om smärta då det alltid innebär mer jobb. Därför är det viktigt att vara påläst och förberedd inför patientmötet”,
säger överläkare Karsten Ahlbeck när han kommenterar svaren från läkarutbildningen Vad vet du om svår långvarig smärta? Detta enligt en artiklen i Netdoktorpro.

Läs mer »

IBS kan komma att behandlas med smörsyra

Personer med IBS (irritabel tarmsjukdom) har en lägre andel bakterier som kan producera smörsyra i tarmen,
vilket kan vara en bidragande orsak till att de drabbas av sjukdomen. Nu undersöker svenska forskare hur smörsyran
påverkar tarmen och om den kan användas som behandlingsmetod för IBS. Detta enligt en artikel i NetDoktor pro.

Läs mer »

Effektiva metoder för återgång i arbete studeras

Vilka åtgärder fungerar bäst för att sjukskrivna till följd av psykiska problem och smärtproblematik ska komma tillbaka i arbete? Det vill regeringen ta reda på och ger Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
i uppdrag att förbereda att under 2018 utlysa medel för forskning på området.

Läs mer »

Ändring i diskrimineringslagen

Riksdagen har beslutat att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly, riksdagens beslut. ”Det här är givetvis en förutsättning för jämlikheten och delaktigheten i samhället, och borde varit en självklarhet för länge sedan.”

Läs mer »

Söker spetspatienter

Projektet Spetspatienter, som finansieras med stöd av Vinnova, utforskar möjligheten att bygga ett kompetenscentrum som bland annat ska utveckla utbildningar,
innovationer och verktyg för egenvård. För att lyckas i detta vill vi lära oss av engagerade och drivna patienter och närstående!
Det kan till exempel vara någon som har skaffat sig djup kunskap om sin egen sjukdom eller tillstånd, kanske till och med mer än läkare.

Läs mer »

Myndigheter agerar mot cannabisolja

Polisen har gjort beslag av cannabisolja hos försäljare på grund av misstanke om narkotikabrott.
Samtidigt har Läkemedelsverket skickat brev till flera försäljare med budskapet att de bryter mot läkemedelslagen.
Så kallad CBD-olja tillverkas från industrihampa och har fått sitt namn efter den huvudsakliga farmakologiska ingrediensen cannabidiol.
Oljan säljs till svenskar med positiva hälsopåståenden om effekt vid olika sjukdomar.

Läs mer »

Försäkringskassan vill ha klara besked om ME

Läkarkåren är splittrad när det kommer till diagnosen ME/CFS.
Därför vill Försäkringskassan att Socialstyrelsen sätter ner foten.
– Vi ska göra försäkringsmedicinska bedömningar baserat på underlag av läkare. Och det är klart att det är en utmaning för oss att hantera rättssäkerheten när det är olika viljor i professionen kring det här, säger Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör vid avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan, till Dagens Medicin.

Läs mer »

”Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken”

Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är risktillstånd som kan inverka på mycket mer än den fysiska hälsan.
Det skriver Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och allergiförbundet, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärt­lung, och Fredrik Löndahl, ordförande, Svenska diabetesförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs mer »

Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs

Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades för förtidspension, höjs nästa år.
– Det görs en årlig höjning av prisbasbeloppet, för att se till att våra ersättningar hänger med prisutvecklingen. Om så inte sker riskerar vi att urholka pensioner och andra stöd, genom att de halkar efter prisutvecklingen i samhället i stort, säger socialminister Annika Strandhäll.

Läs mer »

”Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken”

Kronisk sjukdom och funktionsnedsättning är risktillstånd som kan inverka på mycket mer än den fysiska hälsan. Det skriver Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och allergiförbundet, Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet, Inger Ros, ordförande, Riksförbundet Hjärtlung, och Fredrik Löndahl, ordförande, Svenska diabetesförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Läs mer »