Sök
Stäng denna sökruta.

Förbundet

Vilka är vi?

Fibromyalgiförbundet en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av ett 30-tal  föreningar runt om i landet. Förbundet bildades 1998 i syfte att öka förståelsen för fibromyalgi och därmed hjälpa och stödja andra som drabbats av sjukdomen. Arbetet sker både på lokal, nationell och internationell nivå och infattar bland annat deltagande på läkarkongresser, mässor och Almedalen för att samla och sprida aktuell kunskap.

Fibromyalgiförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige som är paraplyorganisation för 46 medlemsorganisationer med drygt 400 000 medlemmar i Sverige.

Vi arbetar med

Människor med fibromyalgi har under lång tid mötts av misstro och okunnighet och det anser vi behöver förändras. Vi jobbar med att ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden. Det gör vi genom att:

  • jobba med omvärldsbevakning för att kunna förmedla det som händer inom området 
  • informera sjukvård och försäkringskassa, arbetsgivare för att öka medvetenheten om fibromyalgi
  • påverka politiska beslut genom samarbete med Funktionsrätt Sverige, samt genom samarbete med andra patientorganisationer.
  • hjälpa, råda och stödja personer med fibromyalgi
  • tilhandahålla kunskapsstöd i form av skriftlig information och digitala hjälpmedel
  • genom utökad forskning om fibromyalgi få fram orsaken till sjukdomen och därmed effektivare behandlingsformer

Objektiv förmedlare

Fibromyalgiförbundet är en objektiv förmedlare av internationella nyheter och artiklar om fibromyalgi.

Förbundet rekommenderar inte några behandlingar som nämns i eventuella artiklar eller ställer sig bakom eventuella påståenden om att man har funnit en bot mot fibromyalgi.