Internationella Fibromyalgidagen

Florence Nightingale var sjuksköterska på 1800-talet och en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket. Under sitt liv led hon av svår värk som påminde om fibromyalgi. På hennes födelsedag den 12 maj initierade den amerikanska organisationen Fibromyalgia Network 1998 en nationell kampanj för att öka allmänhetens kunskap om och förståelse av fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Sedan dess uppmärksammas denna dag varje år genom olika aktiviteter världen över.

Fibromyalgiförbundet och dess föreningar uppmärksammar dagen på olika sätt runt om i landet. Det kan vara allt ifrån föreläsningar och fibromyalgimarscher till en härlig picknick tillsammans ute i det gröna. Idag bär många som uppmärksammar dagen en fjäril och lila klädesplagg.