Sök
Stäng denna sökruta.

Internationella organ

Fibromyalgiförbundet är medlem i följande internationella organisationer

ENFA

European Network of Fibromyalgia Associations

ENFA är en internationell organisation registrerad i Bryssel och består av ett nätverk av fibromyalgiförbund i Europa. ENFA’s syfte är att representera de 14 miljoner européer som lider av fibromyalgi genom att öka medvetenheten om sjukdomen hos politiker, läkare, forskare och allmänheten på en europeisk nivå. ENFA anordnar kontinuerligt medlemsträffar där man diskuterar det gemensamma arbetet.

ENFA’s mål är att få de europeiska politikerna att acceptera den skriftliga förklaringen 69/2008 och lyfta fram fibromyalgi som en viktig fråga i det europeiska folkhälsoprogrammet.

Det vill de åstadkomma genom att:

 • Stärka föreningen
 • Samarbeta med systerorganisationer för att få en starkare röst i Europa
 • Samarbeta med andra europeiska paraplyorganisationer och engagera sig i den politiska beslutsprocessen

PAE

Pain Alliance Europe
I Europa beräknas smärta påverka 100 miljoner människor och kronisk smärta har en förödande inverkan, både socialt och ekonomiskt, på så väl den enskilde individen som på samhället. PAE är en Pan-Europeisk paraplyorganisation bestående av 36 nationella föreningar i 17 EU medlemsländer, och representerar över 350 000 patienter med kronisk smärta.

PAE anser att livskvalitet för någon med kronisk smärta innebär rätten att välja de bästa lösningarna och få stöd till att leva sitt liv enligt sina egna förutsättningar och önskemål. Deras vision är att skapa ett Europa där patienter med kronisk smärta kan få villkorslös tillgång till bästa möjliga behandling.

Det vill de åstadkomma genom att:

 • Att förbättra livskvaliteten hos människor som lever med smärta i Europa.
 • Att få kronisk smärta accepterad som en faktisk sjukdom.
 • Att öka medvetenheten om smärta på alla områden.
 • Att främja forskning i alla aspekter av smärta som medicinska, sociala, psykologiska och ekonomiska.
 • Att ge en röst för smärta på europeisk nivå genom kliniker, forskare och politiker.

IASP

International Association for the Study of Pain
IASP samlar vetenskapsmän, kliniker, vårdgivare och politiker med visionen att stimulera och stödja studier av smärta och översätta den kunskapen till förbättrad smärtlindring över hela världen.

Det vill de åstadkomma genom att:
 • Bygga en global multidisciplinär expertgrupp för att främja samarbete, dialog och nätverk.
 • Bilda ett nav för att sprida vetenskap i världsklass och evidensbaserad behandling som ökar kunskap och utbildning hos medlemmar och inom vården.
 • Påverkansarbete tillsammans med IASP avdelningar och förbund för att främja området och utbilda beslutsfattare i värdet för allmänheten av effektiv smärtlindring.
 • Stärka IASP’ s kapacitet för att stödja organisationens uppdrag och vision.

MYOPAIN

International MYOPAIN Society (IMS)
International MYOPAIN Society (IMS) är en icke-vinstdrivande, internationell, tvärvetenskaplig, medicinsk organisation för forskare, läkare och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Den riktar sig även till individer som går en hälsorelaterad utbildning, institutioner, stiftelser och kommersiella företag som är intresserade av att utbyta idéer eller forskning. Organisationen ägnar sig åt att sprida information om smärtstörningar som har med mjukdelar att göra, såsom syndromen myofasciellt smärtsyndrom (MPS) och fibromyalgi (FM).


Det vill de åstadkomma genom att:
 • Stödja internationella MYOPAIN-möten
 • Uppmuntra vetenskapliga studier
 • Underlätta interaktionen mellan intresserade yrkeskollegor
 • Utveckla samstämmiga expertåsikter inom besläktade ämnen
 • Utbildningsstöd för lägre forskartjänster inom klinisk medicin och forskning