Sök
Stäng denna sökruta.

Press

Press

Neden följer lite information och material för dig som vill skriva något om fibromyalgi.

Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som kännetecknas av långvarig utbredd smärta, ömhet, sömnstörning och trötthet. Smärtan förläggs framförallt till muskulaturen, men även ledsmärta förekommer. Runt 2–4% av befolkningen uppskattas ha fibromyalgi och majoriteten är medelålders kvinnor.

Fibromyalgi är en kriteriebaserad diagnos vilket innebär att utan tydliga biomarkörer kan det vara svårt få sin diagnos, det kan i många fall ta flera år. Varför vissa personer utvecklar fibromyalgi vet man ännu inte. Faktorer som man tror kan bidra till att utlösa sjukdomen är långvarig lokal smärta, infektioner, fysiska/psykiska trauman, långvarig stress, sömnsvårigheter och mekanisk/repetitiv muskelbelastning. En genetisk faktor har identifierats vid fibromyalgi och spelar antag­ligen en större roll än vad man hittills har trott.

Smärtupplevelsen hos en person med fibromyalgi påverkas av att hjärnan har blivit smärtöverkänslig och feltolkar kroppens signaler, samtidigt som kroppens egna smärthämmande system inte fungerar lika bra. När hjärnan har blivit smärtöverkänslig och kroppens hormonsystem kommit i obalans förmår inte kroppen att upphäva störningen. Följden blir en ständig obalans där symtom avlöser varandra. Hjärnan och kroppen upplevs befinna sig i ständigt kaos.

Behandling av fibromyalgi går idag ut på att hitta sätt att hantera sin sjukdom och lindra symtom. Man skall försöka må bra med, inte trots, sin fibromyalgi. Ibland är det inte det man vill höra. Man vill ju bli frisk! Det finns idag ingen botande behandling och läkemedel är inte särskilt effektiva.  

Idag är fibromyalgi välkänt, men fortfarande ifrågasatt inom vården och av myndigheter.

Fibromyalgi har diagnoskod M79.7

Ordförande Marie-Louise Olsson

Kontaktuppgifter

Mobil: 0708-66 11 30
E-post: marie-louise.olsson@fibromyalgi.se