Sök
Stäng denna sökruta.

Ansök om bidrag

Forskning

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse har till ändamål att ge bidrag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdet fibromyalgi.

Vid projektets avslut  lämnas en slutrapport och en sammanställning som kan publiceras på Fibromyalgiförbundets hemsida och dess medlemstidning.

Ansökan om forskningsbidrag

Du som vill ansöka om forskningsbidrag från Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse fyller du i ansökningsblanketten och skickar in den till oss.

Har du frågor angående din ansökan? Skriv till forskning@fibromyalgi.se.

Ansökningstid

1 januari – 31 mars

Utbetalning

Utbetalning av forskningsbidrag sker en gång per år (nov-dec)