Kalendarium

  Ny forskningsstudie

  Pain Alliance Europe har inlett ett nytt projekt där två forskare från Nederländerna respektive Storbritannien kommer undersöka hur fibromyalgi drabbar patienter och på vilka sätt som patienten upplever stigmatisering inom vårdapparaten. PAE söker nu deltagare i en undersökning som är en del av studien. Vid intresse av deltagande, fyll i

  Läs mer

  Fibromyalgiförbundet har flyttat till nya lokaler. Ny adress är Hulda Lindgrens Gata 8, 421 31 Västra Frölunda.

  Läs mer

  Så ska vården rikta rätt fokus på patienten

  Ökat patientinflytande och bättre möjligheter till patientmedverkan är en stark trend inom vården och ses som en viktig del i förbättringsarbetet – både internationellt och i Sverige. Frågan är bara hur det här ska tas från begrepp på pappret till verklighet.

  Läs mer »

  Personlighetsdrag kan påverka fibromyalgisymptomens svårighetsgrad

  Patienter med fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom brukar falla in i en av två olika personlighetskategorier, där den ena kategorin uppvisar allvarligare sjukdomssymptom än den andra. Detta är en insikt som skulle kunna förbättra både utvärdering och behandling av patienter, baserat på deras specifika behov och psykologiska möjligheter.

  Läs mer »

  Ny rapport: Primärvården måste stärkas

  Förtroendet för primärvården i Sverige är svagt. Bara sex av tio svenskar har ett högt förtroende för sin vårdcentral, och 40 procent tycker att väntetiderna är för långa. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys skriver i en rapport att regeringen behöver genomföra en större reform av primärvården. En av nyckelfaktorerna är att sätta patienten och de individuella behoven i fokus.

  Läs mer »

  Fibromyalgi kopplas till kronisk inflammation

  Hittills har fibromyalgi setts som ett psykosomatiskt tillstånd men nya forskningsrön visar nu att det finns en koppling till kronisk inflammation, både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Något som banar väg för bättre diagnostik och behandling.

  Läs mer »

  Fibromyalgi kopplas till kronisk inflammation

  Hittills har fibromyalgi setts som ett psykosomatiskt tillstånd men nya forskningsrön visar nu att det finns en koppling till kronisk inflammation, både i centrala nervsystemet och i övriga kroppen. Något som banar väg för bättre diagnostik och behandling.

  Läs mer »

  FLER INFLAMMATORISKA PROTEINER VID FM

  En norsk-svensk studie publicerad i mars 2017 visar att patienter med fibromyalgi har fler inflammatoriska proteiner än friska och bekräftar därmed forskaren och smärtläkaren Diana Kadetoffs tidigare forskningsrön.

  Läs mer »